Kontakt

Styrelsen 2018

Jonas Hellman
Ordförande
Rickard Bäckman
Vice-ordförande
Adrian Grannas
Informations och Serveransvarig
Jonatan Lahtivuori
Sekreterare och Gulisansvarig
Maximilian Järvinen
Kassör
Patrick Dahlin
Festchef och Anskaffningsansvarig